Achievements & Publications

CHORUS. I. Cosmic HydrOgen Reionization Unveiled with Subaru: Overview

Inoue, Akio K.,   Yamanaka, Satoshi,   Ouchi, Masami,   Iwata, Ikuru,   Shimasaku, Kazuhiro,   Taniguchi, Yoshiaki,   Nagao, Tohru,   Kashikawa, Nobunari,   Ono, Yoshiaki,   Mawatari, Ken,   Shibuya, Takatoshi,   Hayashi, Masao,   Ikeda, Hiroyuki,   Zhang, Haibin,   Liang, Yongming,   Lee, Chien-Hsiu,   Hilmi, Miftahul,   Kikuta, Satoshi,   Kusakabe, Haruka,   Furusawa, Hisanori,   Hayashino, Tomoki,   Kajisawa, Masaru,   Matsuda, Yuichi,   Nakajima, Kimihiko,   Momose, Rieko,   Harikane, Yuichi,   Saito, Tomoki,   Kodama, Tadayuki,   Kikuchihara, Shotaro,   Iye, Masanori,   & Goto, Tomotsugu


Abstract

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image