Achievements & Publications

The Sunyaev-Zel'dovich effect at 5″: RX J1347.5-1145 imaged by ALMA

Kitayama, Tetsu,   Ueda, Shutaro,   Takakuwa, Shigehisa,   Tsutsumi, Takahiro,   Komatsu, Eiichiro,   Akahori, Takuya,   Iono, Daisuke,   Izumi, Takuma,   Kawabe, Ryohei,   Kohno, Kotaro,   Matsuo, Hiroshi,   Ota, Naomi,   Suto, Yasushi,   Takizawa, Motozaku,   & Yoshikawa, Kohji


Abstract

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image