Achievements & Publications

The Discovery of Two Lyman \ensuremathα Emitters beyond Redshift 6 in the Subaru Deep Field

Kodaira, Keiichi,   Taniguchi, Yoshiaki,   Kashikawa, Nobunari,   Kaifu, Norio,   Ando, Hiroyasu,   Karoji, Hiroshi,   Ajiki, Masaru,   Akiyama, Masayuki,   Aoki, Kentaro,   Doi, Mamoru,   Fujita, Shinobu S.,   Furusawa, Hisanori,   Hayashino, Tomoki,   Imanishi, Masatoshi,   Iwamuro, Fumihide,   Iye, Masanori,   Kawabata, Koji S.,   Kobayashi, Naoto,   Kodama, Tadayuki,   Komiyama, Yutaka,   Kosugi, George,   Matsuda, Yuichi,   Miyazaki, Satoshi,   Mizumoto, Yoshihiko,   Motohara, Kentaro,   Murayama, Takashi,   Nagao, Tohru,   Nariai, Kyoji,   Ohta, Kouji,   Ohyama, Youichi,   Okamura, Sadanori,   Ouchi, Masami,   Sasaki, Toshiyuki,   Sekiguchi, Kazuhiro,   Shimasaku, Kazuhiro,   Shioya, Yasunori,   Takata, Tadafumi,   Tamura, Hajime,   Terada, Hiroshi,   Umemura, Masayuki,   Usuda, Tomonori,   Yagi, Masafumi,   Yamada, Toru,   Yasuda, Naoki,   & Yoshida, Michitoshi


Abstract

Image
Image
Image